Projekty dofinansowane z EFRR

Tytuł :

Podniesienie konkurencyjności HORSETRANS poprzez wdrożenie prac B+R w celu uruchomienia produkcji najlżejszych na świecie samochodów do przewozu koni.

Cele projektu: Głównym celem realizacji inwestycji jest podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy, wdrożenie do produkcji najlżejszych specjalistycznych pojazdów, głównie do przewozu koni oraz uzyskanie szansy na rozwój działalności w innych branżach gospodarczych poprzez wprowadzenie nieprodukowanego do tej pory mobilnego pojazdu prezentacyjnego czy dostawczego.

Cel Projektu :

Głównym celem realizacji inwestycji jest podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy, wdrożenie do produkcji najlżejszych specjalistycznych pojazdów, głównie do przewozu koni oraz uzyskanie szansy na rozwój działalności w innych branżach gospodarczych poprzez wprowadzenie nieprodukowanego do tej pory mobilnego pojazdu prezentacyjnego czy dostawczego.

Beneficent :

HORSETRANS MURACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA Węglew ul.Józefa Chełmońskiego 7, 62-590 Golina NIP 6652997175

Wartość projektu: 5 685 183,00 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 1 843 020,00 PLN

Planowane efekty:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 2 EPC w 2021

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 3 szt. w 2021

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt. w 2021

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 3 szt. w 2021

Projekt polega na budowie nowoczesnego centrum produkcji innowacyjnych pojazdów przeznaczonych do przewozu koni oraz innowacyjnych, mobilnych centrów prezentacyjnych. Wybudowane centrum produkcyjne wyposażone zostanie w innowacyjne systemy komputerowe, takie jak:

• system zarządzania procesem produkcyjnym,

• system obsługi sprzedażowej, polegający na wsparciu klientów (monitoring czynności życiowych przewożonych zwierząt).

Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą 4 622 100,00 PLN netto.

Projekt zrealizowany zostanie w ramach 4 zadań: • Zadanie 1 – budowa hali produkcyjno – magazynowej, • Zadanie 2 – Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń produkcyjnych, • Zadanie 3 – Zakup systemu zarządzania produkcją • Zadanie 4 – Zakup innowacyjnej aplikacji do monitoringu funkcji życiowych przewożonych zwierząt.

W projekcie wykorzystane zostaną prace badawczo – rozwojowe wdrażające innowacyjne rozwiązania technologiczne przyczyniając się do wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych w skali świata produktów: − samochód ciężarowy (pow. 3,5 t) o obniżonej masie do przewozu koni, − samochód prezentacyjny o obniżonej masie, − najlżejszy samochód do 3,5 t do przewozu dwóch koni.

Innowacyjność Zaplanowane w projekcie rozwiązania stanowią komplementarny innowacyjny system, obejmujący nowe rozwiązania produktowo-usługowe, technologiczne, a także rozwiązania z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologii informatycznych. Projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie przez okres nie dłuższy, niż 5 lat i 3 lat w skali kraju w zakresie innowacyjności produktowej, procesowej i nietechnologicznej.

Ponadto przedmiotowy projekt przyczyni do ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko.