Zapytania ofertowe

I

Budowa hali montażowo-magazynowej z zapleczem socjalnym : roboty zewnętrzne część 1 , roboty wewnętrzne część 2


Ofertę najkorzystniejszą w zakresie części 1 złożył wykonawca:
Bialbud Halina i Jarosław Nikitiuk sp.j.
ul. A. Mickiewicza 66B
16-070 Choroszcz
Data wpływu: 02.08.2019 r. (uzupełniona dnia 19.08.2019 r.)
Cena brutto: 1 904 040,00 złotych brutto

Ofertę najkorzystniejszą w zakresie części 2 złożył wykonawca:
Dariusz Szewczyk, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą
Zakład Usług Budowlano – Remontowych „REMBUD” Dariusz Szewczyk
Zadworna, nr 116A
62-740 Tuliszków
Data wpływu: 20.08.2019
Cena brutto: 764 649,65 złotych brutto

II

Budowa hali montażowo – magazynowej z zapleczem socjalnym : roboty w zakresie branży elektrycznej


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
Goliat II sp. z o.o.
Branno, ul. Konwaliowa 6
62-586 Rzgów
Data wpływu: 20.02.2020
Cena: 256.820,00 złotych netto/ 315.888,60 złotych brutto

III

Budowa hali montażowo – magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą: instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowe

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca :

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno ul.konwaliowa 6

62-586 Rzgów

Data wpływu 20.04.2020

Cena 283 564,00 złotych netto / 348 783,72 złotych brutto

IV

Budowa hali montażowo – magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą: Budowa dróg i placów (infrastruktura towarzysząca) – część 1 , budowa ogrodzenia (infrastruktura towarzysząca )- część 2

Ofertę najkorzystniejszą w zakresie części 1 złożył wykonawca:

Zakład Usług Budowlano-Remotowych REMBUD Dariusz Szewczyk

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

Data wpływu: 18.05.2020

Cena brutto: 778.314,74 złotych

Ofertę najkorzystniejszą w zakresie części 2 złożył wykonawca:

Dariusz Szewczyk, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą

Zakład Usług Budowlano – Remontowych „REMBUD” Dariusz Szewczyk

Zadworna, nr 116A

62-740 Tuliszków

Data wpływu: 18.05.2020

Cena brutto: 75.103,98 złotych

V

Budowa hali montażowo – magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą – system wentylacji i rekuperacji komplet

OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZŁOŻYŁ WYKONAWCA:


Grupa Inżynierii Sanitarnej „NEMO” Szymon Michalski – Lider
ul. Pułaskiego 5A
62-420 Strzałkowo
ARMA-SAN Hurtownia Instalacyjna Michalscy Spółka jawna – Partner
ul. Pułaskiego 5A
62-420 Strzałkowo
Cena: 564.353,60 złotych netto/ 694.154,92 złotych brutto
Okres gwarancji jakości (K2): 36 miesięcy
Okres gwarancji jakości (K3): 36 miesięcy

VI

Budowa hali montażowo-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą – Zakup komory lakierniczej.

OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZŁOŻYŁ WYKONAWCA :
Blastron sp. z o.o. sp.k.
ul. Piłsudskiego 143
92-301 Łódź
Cena: 303.000,00 złotych netto/ 372.690,00 złotych brutto
Okres gwarancji jakości: 61 miesięcy

Zamawiający w dniu 04.08.2020 r. udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonał zmiany zapytania ofertowego zgodnie z opisem zawartym w dokumencie „Wyjaśnienia i zmiana Zapytania Ofertowego_04.08.2020